En av hovedbøkene å lese om den amerikanske borgerkrig - Battle Cry of FreedomDet finnes over 55.000 litterære verk av ymse slag om borgerkrigen, og er på verdensbasis en av de mest omskrevne gjennom tidene.

Av det jeg vet, så finnes det kun to verk om den skrevet på et skandinavisk språk og begge disse er skrevet de siste 10 år. Ellers er det meste skrevet kun på engelsk, og det samme gjelder for internet.

Over 100 websteder er gjennomgått, samt lest mange Bøker/referanser om krigen med forskjellige innfallsvinkler. Kunnskapen og fakta på dette webstedet kommer fra disse. Flere bøker er under lupen, så ny informasjon blir innflettet ettersom jeg kommer over nye fakta.

Jeg skriver ikke inn anekdoter i teksten på hvor de forskjellige opplysninger kommer fra, da webstedet ikke er et arbeide i historisk forskning. Det vil også bety mye ekstraarbeide, men alle Bøker/referanser vil bli oppgitt på en egen side.

De fleste bøker og websteder har linker og anekdoter til selve originalkildene, så det er opp til hver og en å kjøpe bøkene eller finne webstedet der opplysningene er hentet fra.

Bakgrunnen for å gjøre det på denne måten er at skoleelever ikke uten videre kan kopiere tekst med kildehenvisninger; noe som har blitt litt av en sport for elever rundt om den siste tiden. Litt av poenget ved et skolearbeide er jo å finne informasjonen man bruker.