For oss historieinteresserte var vi litt heldige med året da borgerkrigen startet, for året før hadde det vært en folketelling i landet. Dette gir oss en unik mulighet til å forske i forskjellige områder av samfunnet før krigen brøt ut. Noe av statistikken vises nedenfor, men jeg vil anbefale på det sterkeste å utforske litt selv i det enorme havet av informasjon som finnes.

Utfra grafen ser vi tydelig nordstatene hadde det overveldende antallet av immigranter. For sørstatenes del, så var det Louisiana som hadde flest innbyggere født i utlandet. Missouri var på "sin" måte en sørstat, men var på papiret en unionstat under krigen.

Antall personer født i utlandet oppdelt i stater

Vi ser av grafen de 5 største stater med flest menn var nordstater, og den største på sørstatsiden med flest menn var Virginia. Dette underbygger også viktigheten av staten da den forlot Unionen i 17.april 1861 for CSA.

 
57% av befolkningen i Sørstatene var slaver under 1860. 
Virginia hadde flest slaver i USA.

Staten var den eneste som hadde fler slaver enn frie mennesker. I denne staten finner vi også den eneste personen i USA som eide fler enn 1.000 slaver i 1860.

Grønt= stater som på papiret var en del av Unionen, men der mange innbyggere støttet Konføderasjonen.
rød= sørstater

blå= union

 
Stat


TOTAL 
POPULASJON

TOTALT ANTALL
SLAVER

TOTALT ANTALL FAMILIER

TOTALT ANTALL FRI POPULASJON
ALABAMA
ARKANSAS

CALIFORNIA
CONNECTICUT

DELAWARE
FLORIDA
GEORGIA

ILLINOIS
INDIANA
IOWA

KANSAS
KENTUCKY
LOUISIANA
MAINE
MARYLAND
MASSACHUSETTS
MICHIGAN
MINNESOTA

MISSISSIPPI
MISSOURI

NEBRASKA
NEVADA
NEW HAMPSHIRE
NEW JERSEY
NEW YORK

NORTH CAROLINA
OHIO
OREGON
PENNSYLVANIA
RHODE ISLAND

SOUTH CAROLINA
TENNESSEE
TEXAS
VERMONT
VIRGINIA
WISCONSIN
964 201
435 450
379 985
460 138
112 216
140 424
1 057 286
1 711 942
1 350 419
674 904
107 206
1 155 684
708 002
628 270
687 049
1 231 057
749 104
172 014
791 305
1 182 012
28 841
6 848
326 064
672 035
3 880 726
992 622
2 339 502
52 456
2 906 206
174 611
703 708
1 109 801
604 215
315 089
1 596 318
775 872
435 080
111 115
M
M
1 798
61 745
462 198
M
M
M
2
225 483
331 726
M
87 189
M
M
M
436 631
114 931
15
M
M
M
M
331 059
M
M
M
M
402 406
275 719
182 566
M
490 865
M
96 603
57 244
98 767
94 831
18 966
15 090
109 919
315 539
248 664
124 098
21 912
166 321
74 725
120 863
110 278
251 287
144 761
37 319
63 015
192 073
5 931
2 027
69 018
130 348
758 420
125 090
434 134
11 063
524 558
35 209
58 642
149 335
76 781
63 781
201 523
147 473

529 121
324 335
379 994
460 147
110 418
78 679
595 088
1 711 951
1 350 428
674 913
107 204
930 201
376 276
628 279
599 860
1 231 066
749 113
172 023
354 674
1 067 081
28 826
6 857
326 073
672 017
3 880 735
661 563
2 339 511
52 465
2 906 215
174 620
301 302
834 082
421 649
315 098
1 105 453
775 881

Sum
31 183 582
3 950 528
5 155 608
27 233 198

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KILDE: University of Virginia Geospatial and Statistical Data Center. United States Historical Census Data Browser. ONLINE. 1998. University of Virginia. Available: http://fisher.lib.virginia.edu/census/. [ 5.JUNI 2003 ].