Etter tilbakeslaget ved Mill Springs, så ble sørstatenes høyre flanke mer og mer viktig, men p.g.a dårlig vær og et terreng som ikke akkurat var "laget" for troppeforflyttninger i de dimensjoner som ble vanlige under krigen, kunne ikke General Thomas (US) true A.S Johnstons (CSA) høyre flanke før begynnelsen av 1862.

Her kan du se situasjonen på et atlas fra januar 1862

Midt på kartet ser du byen Nashville, og det var selve hjertet for Konføderasjonen på denne tiden. Nordvest for Nashville vil du finne byen Clarksville, også denne byen var meget viktig, for denne byen hadde sørstatenes nest største jernverk. Følger du elven oppover, så vil du se en rød sirkel med merket " Tilghman". Der har du Fort Henry og Fort Donaldson.

Begge fortene ble bygd av Konføderasjonen og akkurat her, for her lå Tennessee og Cumberland elvene nærmest hverandre. Det skulle bli sørstatshærens akilleshæl, for fikk nordstatsmarinens kanonbåter herje fritt på elevene, så ville både broer og viktige forsyningsruter bli meget vanskelige å opprettholde. Fikk nordstatshæren innpass her; ja, da ville deler av hæren hans bli omringet også, og det ville bety å trekke seg ut av staten Kentucky og deler av Tennessee.
Et viktig og sentralt område for Konføderasjonen ville gå tapt.

Det var bare et problem for A.S Johnston, og det var Fort Henry ble bygd ved et Cumberlands laveste elvebredder, noe som gjorde artilleribeskytning vanskelig, særlig hvis en fientlig styrke hadde høydene rundt. 
De kunne bombardere fortet sønder og sammen. Nå var hans ingeniører ikke uoppmerksom på problemet da de ankom fortet i november 1861, men ved midten av januar 1862 hadde de ikke funnet noen holdbar løsning. 
I anledning dette ble Fort Heiman bygd på andre siden av Fort Henry for å være et midlertidig boldverk. Det å kalle Fort Heiman et fort var vel litt hardt tatt i, for forsvarsverkene bestod for det meste av skyttergraver og lette abatis som var satt opp for å hindre fremrykking.

Uansett, så hadde General Loyd Tilghman fått i oppdrag å forsvare både Fort Heiman og Fort Henry med 3.500 mann og 20 grovkalibret kanoner.

På nordstatsiden hadde en strategi blitt lagt for å rulle opp denne sørstatflanken gjennom et kombinert angrep fra sjø og land. Under både desember 1861 og januar 1862 insisterte både Grant, Sherman og Foote å angripe disse fortene, men General Halleck gav ikke samtykke før i månedskiftet januar/februar for et angrep.

Nå var det ikke uten intriger skjebnen ville det slik at det var elvemarinen som skulle på egenhånd beseire fortet. Innom selve ledelsen av nordstats-armeen var det en kamp om å få gjennomført sine egene taktiske planer.

Admiral Foote Andrew Hull Foote ble født 12.sept 1806 i New Haven, Connecticut. I 1822 ble han antatt ved West Point, men sluttet for å ta hyre som midskipsmann ved Annapolis. Foote var dypt religiøs, og mens han var i marinen jobbet mye for frigjøringen av slaver. Fra 1856 til 1858 var han kaptein på "Portsmouth" ved Kanton, Kina. Ble der involvert i det kinesiske opprøret som fant sted under disse årene. 
Da krigen var et faktum i 1861, ble Foote gitt kommandoen over elvemarinen i vest av sin nære venn, Marineminister Gideon Wells. Foote ble en suksess ved både Fort Henry og Donaldson, men ble skadet ved Donandson. Deltok ved slaget rundt Island No.10, men måtte overgi kommandoen p.g.a sin skade. Ble landsatt, og ble sjef for Byrået for Utstyr og Rekruttering. Foote var en handlingens mann, så han ba om å bli overført til aktiv tjeneste igjen. Fikk kommandoen over Den Sør- Atlantiske Blokadeskvadron, men døde på vei dit den 26.juni 1863. U.S Navy mistet en av sine mest agressive krigere på sjøen.


Den 1.februar satte Grant seg i bevegelse fra Cairo med 17.000 mann på transportskip sammen med Flagg Offiser Foots elevmarine bestående av flaggskipet Cincinnati, Essex, Carondelet, St. Louis, Conestoga, Tyler og Lexington. De fire første var ironclads ( "jernbåter") .

Ca 10 km nordafor fortene ble McClernands divisjon landsatt for å rekognosere General Tilghmans kanonrekkevidde. Etter det var gjort, ble styrken igjen bordet for å bli fraktet nærmere fortet, og etter ca 5 km ble hele landstyrken landsatt med McClernands divisjon på Tennessee-siden av elven, og Smiths divisjon på Kentucky-siden av elven. Dette skjedde den 5.februar.

Hensikten var McClernands divisjon skulle angripe og blokkere veien fra Fort Henry mot Dover og Fort Donaldson, mens Smiths divisjon skulle angripe Fort Heiman. Elvebåtene skulle under tiden bombardere Fort Henry.

Nå var ikke General Loyd Tilghman helt uanfektet på hva nordstatstyrken hadde tenkt på, og hadde forstått utfallet av slaget før det hadde begynt. Derfor evakuerte han Fort Heiman, og lot være en styrke igjen på Fort Henry så kanonene kunne brukes og forsvare fortet. Resten av styrken, inkludert hans nestkommanderende, Oberst Heiman, dro rett foran nesen på McClernands divisjon til Fort Donalson.

Etter å ha fått hovedstyrken til Fort Donalson, konsentrerte General Loyd Tilghman om kampen ved Fort Henry. Kl 12.30 åpnet flaggskipet til Foote, Cincinnati bombardementet på Fort Henry, og livlige utvekslinger av ild ble resultatet mellom fortet og elvemarinen.

Nå var det slik under borgerkrigen det gikk litt tid for å innstille kanoner både på skip og fort til avstander og eleveringer til motstanderen, så noen enorme tap ble det ikke ved Fort Henry. Etter innstillingen på kanonene var gjort, begynte kanonilden å gjøre sine innhogg blandt kanonene på land såvel til vanns. Fort Henry fikk inn en fulltreffer i selve dampkjelen på skipet Essex, og 29 mann ble skoldet. Et av skipene fikk en fulltreffer ved en av kanonen ved fortet, og tre mann ble drept.

Etter ca 2 timer med kamp forstod General Loyd Tilghman det var på tide å overgi seg, og firte ned Konføderasjonens flagg "Stars&Bars" på fortet som et tegn på overgivelse. Foote sende to offiserer til fortet, og heiste "Stars&Stripes. Tilghman riste til flaggskipet Cincinnati, og overgav garnisonen med 79 mann og seg selv.

Slaget ved Fort Henry var over.

Nå lurer du kanskje på hvorfor General Loyd Tilghman gjorde det på denne måten, og ikke tok opp kampen med full styrke ?

Hvis du tar en titt på kartet, så ser du Fort Donalson beskytter Cumberland elven som leder til Clarksville og Nashville. Det er naturlig Tilghman bestemte seg for den beslutningen han gjorde da han hadde valget mellom å føre en tapt kamp eller å bruke sin styrke ved et annet slag der den kunne bli tungen på skålen. For utfra den styrke han hadde mot seg, å bli angrepet fra to sider av 17.000 mann med kanoner pluss 8 kanonbåter fra elven; ja, da sier det seg selv det vil lede til nederlag med gamle kanoner og kun 3.500 mann. En annen og meget viktig situasjon var elvens vannstand. Den var under denne tiden meget høy, og var på vei å oversvømme fortet. Kanonene på fortet lå nesten i selve vannlinjen på elven. 
Ta en titt på linken nedenfor, så får du se en tegning fra selve slaget som gir et bilde av akkurat dette.

Ta en titt på bilder fra i dag og dengang fra Fort Henry

Skylden for hvorfor det hele gikk som det gikk ligger på ledelsen. Hadde A.S Johnston forstått den egentlige betydningen Fort Henry og Heiman hadde, ville nok ikke det kun ha vært 3.500 og 20 kanoner der. Fort Donalson hadde førsteprioritet hos ham, og han var nok litt for fokusert på å beskytte elven som ledet mot Clarksville og Nashville. Det skulle bli fatalt.

En annen problemstilling er: hvorfor han var så langt sør med sin hovedstyrke ? Det ville vært naturlig å plassere seg litt mer strategisk enn der han var, ikke minst i et område som hadde få soldater, men av så strategisk betydning ?

For nordstatstyrkene ble dette en gavepakke, for nå lå Tennessee åpen for erobring med Tennessee-elven som en transportkanal. Nashville skulle bli omringet, og likeså hele sørstatsarmeen i regionen. Første trinn i Grants invasjon av sørstatene var et faktum, og sørstatene hadde ingenting å sette i mot det p.g.a fadesen ved Fort Henry.

Neste slag belyser dette litt mer.. .

Du lurer kanskje også på hvorfor ingen av Grants armeer ble en del av slaget ?

Grunnen til McClernands divisjon ikke fikk stoppet General Loyd Tilghman styrker på vei til Fort Donalson var det hadde regnet kraftig disse dagene og gjorde fremrykking omtrent umulig på så kort tid. General Loyd Tilghman hadde vei å føre sine styrker på, noe ikke McClernands divisjon hadde. En annen årsak var hele slaget skjedde så fort at hærstyrkene ikke var i posisjon da kanonilden åpnet mellom partene.


Fakta

Admiral Footes angrep og overgivelsen av fortet, var den eneste og første gang en marinestyrke fikk en hærstyrke til å overgi seg uten infanterister under den amerikanske borgerkrigen.


Slagfakta

Slaget ved Fort Henry

Sted : Kentucky/
Tennessee

Antall soldater
USA : 18.000
CSA : 3.500

Antall tap 
USA : 40
CSA : 79

Vinner : Union