Krigens pris

Krigens resultat i mennesker og blod var overraskende for amerikanere av 1860 årenes Amerika. Det var en klar holdning blandt de fleste at denne krigen skulle bli kortvarig og raskt overstått.
Særlig etter Slaget ved Bull Run den 21.juli 1861, forstod begge parter denne krigens grufulle fremtid. Hvor mye dette skulle utgjøre i tap av landets menn hadde hverken den ene eller den andre part en aning om.

Krigens samlede tap kom på 623.000, og til dags dato utgjør dette fler døde enn alle kriger USA har hatt siden Revolusjonen til Vietnam-krigen. Det sier ikke så lite.. .


Fra streifninger til slag

Begge parter var skremt av resultatet under dette første store slaget, og under året 1861, så var det kun et slag til som kunne vise til samme tapstall, nemlig Slaget ved Wilsons Creek 10.august. Lite visste de at et tapstall på 5 - 6.000 mann skulle bli "vanlige tap" under krigens gang.

Under året 1861 og første halvår av `62, ble slike konfrontasjoner kalt "slag". Etter slaget ved Shiloh april 6-7 `62, ble de kalt "streifninger". Under dette slaget dundret 105.000 mann sammen med et tap på nesten 24.000 under 48 timer. Ordet "slag" fikk en ny betydning... . Blodbadet hadde fått en begynnelse, for fra nå av og fremover ble slike tall vanlig.

Årsaken til akkurat det lå i antall større styrker på begge sider, men også ledernes vilje til å ofre menn og utstyr for å nå sine mål. Særlig gjalt dette for Nordstatenes del som nå hadde fått generaler som var villige til å bruke den styrken de hadde.


Generell tapsinndeling

En gestalt på område, Hr T.L Livingmore, kom frem til etter å ha studert 48 slag under krigen frem til dette:

Av 1.000 soldater i Unionshæren ble 112 skadet.
Av 1.000 soldater i Sørstatshæren ble 150 skadet.

Vi må ha i bakhodet Nordstatshæren var i de fleste tilfeller 30-50% større enn Sørstatshæren, så totalt sett hadde Nordstatshæren større tap. Flere i Nordstatshæren overlevde enn i Sørstatshæren, da sanitetsforholdene var bedre i nord enn i sør. Dette forholdet eskalerte ettersom krigen skred frem.

Generelt kan vi dele opp antall som døde på slagmarken og de som døde av sykdom slik:

USA : i slag : 110.070 sykdom : 250.152
CSA : i slag : 94.000 sykdom : 164.000

Utfra dette kan vi slå fast soldater hadde dobbelt så stor dødsrate på sykehus enn på selve slagmarken. I løpet av krigen var mange klar over det og gjorde faktisk motstand når de fikk vite de skulle på sykehus. Det var rett og slett en "dødsdom" å havne der.


Raskest tap av liv under et slag

1st Maine Heavy Artillery - Union.
Under et angrep på Petersburg 18.juni 1864 mistet 635 av sine 900 menn på under 7 minutter !

26th North Carolina - CSA
Under slaget ved Gettysburg mistet avdelingen 714 av sine 800 menn.


Regiment og brigade tap på 60 til 70%

Regiment : 36th Wisconsin, US

Sted : Bethesda Church
Antall menn : 240
Tapsprosent : 69

Regiment : 20th Massachusetts, US
Sted : Fredericksburg
Antall menn : 238
Tapsprosent : 68.4

Regiment : 8th Tennessee, CSA
Sted : Stone's River
Antall menn : 444
Tapsprosent : 68.7

Regiment : 10th Tennessee, CSA
Sted : Chickamauga
Antall menn : 328
Tapsprosent : 68

Regiment : 8th Vermont, US
Sted : Cedar Creek
Antall menn : 156
Tapsprosent : 67.9

Regiment : Palmetto Sharpshooters, CSA
Sted : Frayser's Farm
Antall menn : 215
Tapsprosent : 67.7

Regiment : 81st Pennsylvania, US
Sted : Fredericksburg
Antall menn : 261
Tapsprosent : 67.4

Regiment og brigade tap på 70 til 80%

Regiment : 1st Texas, CSA
Sted : Antietam
Antall menn : 226
Tapsprosent : 82.3

Regiment : 1st Minnesota, US
Sted : Gettysburg
Antall menn : 262
Tapsprosent : 82

Regiment : 21st Georgia, CSA
Sted : Manassas
Antall menn : 242
Tapsprosent : 76

Regiment : 141st Pennsylvania, US
Sted : Gettysburg
Antall menn : 198
Tapsprosent : 75.7

Regiment : 101st New York, US
Sted : Manassas
Antall menn : 168
Tapsprosent : 73.8

Regiment : 6th Mississippi, CSA
Sted : Shiloh
Antall menn : 425
Tapsprosent : 70.5

Regiment : 25th Massachusetts, US
Sted : Cold Harbor
Antall menn : 310
Tapsprosent : 70

 


Inndeling andre tap

Når det gjelder andre dødsfall, så er statistikken fra Sørstatene manglende, men fra Union siden har vi et estimat:

(Utfra hva vi vet av andre opplysninger, så antas omtrent samme tapstall for sørstatenes del under de forskjellige rubrikkene )

Døde i fengsel : 24,866
( Her var sult hovedårsak )

Drukning : 4,944
( Mange slag skjedde rundt elver )

Tilfeldige dødsfall : 4,144

Drepte ( mord ) : 520

Selvmord : 391

Solslag : 313

Militære henrettelser: 267
( Det mest vanlige var desetering )

Drept etter å blitt tatt til fange : 104

Henretettet av CSA : 64
(Vanligvis spioner )

Uklassifiserte dødsfall : 14,155