Spioner og etterretning under borgerkrigen

Spionasje er et meget gammelt arbeidsområde, og er blitt brukt av forskjellige parter med forskjellig utfall fra menneskehetens begynnelse. 
Å få frem konfidensiell informasjon om fiendens disposisjoner og planer er viktig for alle parter under en krig, for dette kunne legge grunnlag for kommende seire på slagmarken.

Før borgerkrigen, så hadde USA kun vært i krig tre ganger: selve revolusjonen, krigen med Storbritannia 1812 og krigen mot Mexico 1848.

Under revolusjonen var amerikanerne velsignet av å ha General George Washington som leder, og han forstod viktigheten av spionasje som et verktøy. Under denne krigen hadde amerikanerne et godt utbygd nett av spoiner og agenter, og profiterte godt på dette b.la ved slaget ved Yorktown.

Under krigen i 1812, som var en invasjonskrig, kom ikke spionasje så mye frem i lyset. I denne krigen var det engelskmennene som fikk mest ut av spionasje enn det amerikanerne gjorde.

Under krigen med Mexico var spionasjen igjen i fokus for amerikanerne. General Winfield Scott opprettet et agentnett av mexicanere som spionerte bak Santa Annas frontlinjer for å få infomasjon om hans disposisjoner.

Utfra mine observasjoner, så var den eneste gangen før borgerkrigen USA hadde et ordentlig spionapperat var under revolusjonen, og det var jo nå nesten 100 år siden. En annen observasjon er at USA opprettet sine organisasjoner under krigene de var involvert i, og ikke førkonfrontasjonene begynte. Den tredje observasjon er amerikanerne brukte spionasje i særlig grad da de var den angripene part.

Da borgerkrigen brøt ut ved anfallet på Sumter, var det ingen spion-organisasjoner etablert på noen av sidene, men det skulle raskt endre seg.

Det skulle bli Sørstatene som ble den fremsynte i de første årene av krigen, og det takket være et par personer som forstod viktigheten av akkurat dette. Igjen kan vi legge merke til at det er den angripene part som er først ute med å organisere et spion og agentnettverk.

Bakgrunnen for at det ble Konføderasjonen som ble den første ligger i tiden før krigen brøt ut. I sør hadde det en lengre tid vært opprettet organisasjoner som jobbet politisk for de saker som opprettelsen av Konføderasjonen bygde på, og disse hadde også mange medlemmer i nordstatene. I og med dette var en organisasjonsstruktur på plass, og det var lett å konvertere denne strukturen til et spion og agentnettverk. I tillegg var disse organisasjonene hemmelige før krigen brøt ut, noe som gjorde det enda enklere å sette medlemmene i arbeid. Hovedoppgavene for organisasjonene ble å samle informasjon, våpen, ammunisjon, mat og medisiner. En av de best organiserte av disse var Knights of The Golden Circle som hadde grener som strakte seg over hele Nord og Sørstatene. Kurier ruter var oppsatt før krigen begynte, så informasjon fra Washington til Richmond gikk på under 24 timer da krigen var et faktum.

For Nordstatenes del, så hadde faktisk de også sine hemmelige organisasjoner, og i fremste rekke var det undergrunnsruter for rømte slaver. Etterhvert ble også organisasjoner for bevaring av unionen opprettet, men det kom litt senere under konflikten.

Den første organiserte spionring utenom disse organisasjonene ble satt i virksomhet av en Thomas Jordan på Konføderasjonens vegne.

Han var kaptein i US Army, ekaminert fra West Point, og hadde vært romkamerat med Sherman. Han hadde flere meritter bak seg fra indianerkrigene i sørstatene og fra krigen i Mexico, så han var ingen nybegynner i militær taktikk og tenkning. Han hadde tjenestegjort under General Winfield Scott som nå ved krigens begynnelse, var kommanderende for alle føderale styrker. Det var jo han som nå la krigsplanene for oppbygningen av US Army, og dette hjalp Jordan i hans etablering av sin spionring. Generalen visste i allefall ikke det minste om hans "arbeide " i dennes stab.

Da Kapt.Jordan frasa seg sin stilling i US Army den 21.mai `61, altså over en måned etter skuddene på Fort Sumter, var en komplett spionring etablert i Krigsdepartementet. Kapt.Jordan hadde nemlig innrullert seg med en gang i styrken til General Beauregard etter angrepet, og ble hans "aide de camp" med grad som Oberstløytenant. Uansett, hadde han to stillinger i over en måned før han viste "flagget", og sa opp sin stilling i US Army.

Ringen han hadde etablert, ble nå overført til en berømt sosietetsdame i Washington som skulle få navnet "The Rebel Rose", nemlig Fru Rose Greenhow. Hun var Jordans stjernespion, og hadde skaffet deres spionring mange viktige kontakter. Hun var en meget pen og attraktiv kvinne, og var en ekspert på å manipulere det mannlige kjønn.

Hun skaffet seg etterhvert mange beundrere, og som du forstår, så var disse menn i høye posisjoner innen administrasjonen. 

Du stusser kanskje på at hun var "frue"? 
Årsaken til det var at hun egentlig var enkefrue, da hennes mann hadde gått bort i årene før krigen. Hun hadde faktisk 3 barn med ham og hadde en anseelig formue. Det var hennes mann som hadde introdusert henne for sosieteten, og etterhvert ble hennes fester og sammenkomster noe av de viktigste steder i Washington der folk traff hverandre. Med andre ord, så la dette grunnlaget for hennes suksess som spion.

Fru Greenhows største bedrift skulle komme kort tid etter å ha overtatt spionringen fra Jordan. Hun og hennes agenter skulle legge grunnlaget for seieren i slaget ved Bull Run.

Les mer om Bull Run her 

Generelle trekk ved spionvirksomheten under krigen

Borgerkrigen skulle frembringe endel mennesker som tok på seg særlig farlige oppdrag på frivillig basis eller på ordre. Alle gjorde dette med en stor fare for å bli henrettet hvis de ble avslørt for å jobbe for fienden. De fleste gjorde tjeneste uten å tenke på konsekvensene, og da krigen tok slutt hadde partene henrettet nærmere 200 spioner rundt om i landet. Den yngste som ble henrettet var kun 14 år.

En spion i en borgerkrig har visse fordeler fremfor andre spioner under en annen krig der motstanderne er fiender fra et annet land med annet språk og kultur. Spionen forstår kulturen, språket og er vanligvis kjent i område han eller hun spionerer i. Det gjør også sjansen til å bli avslørt mindre og en spion kan lettere få tilgang på viktig informasjon.

I Fru Greenhows rekker finner vi disse menn og kvinner som jobbet for Sørstatene:

I selve administrasjonen US
- Mr.Callan, kontorist i Senatets Militærkomitè
- Mr.Donnelson, kontorist Innenriksdepartementet
- Mr.Rennehan, kontorist for Regjeringen
- Mr.Walker, kontorist for Regjeringen
- Mr.Howard, kontorist for Innenrikspolitiet
- Mr.Walsworth, kontorist Generalstaben
- Mr.Fox, kontorist, Marinedepartementet

I etterretningen US (kontraspioner)
- Mr.Ellis, Secret Service Agent
- Mr.Doolittle, dobbelagent,Secret Service

I selve US Army
- Oberst Thompson
- Mr.McArthur,kontorist for Oberst Thompson

Kurerer
- Miss Duvall
- Miss Macall
- Dr.Van Camp,tannlege
- Mr.Smithson,bankier

(Kilde: "Spies and spymasters of the Civil War" av D.E Markle)

Det er lett å se Kapt.Jordan og Fru Greenhow hadde godt innsyn i hva som skjedde i den føderale administrasjonen i `61/62... . Fru Greenhow opererte frem til begynnelsen av 1862, da Allan Pinkerton,sjefen for de føderale etterretningen, fikk indikasjoner på at fruen drev med helt andre ting enn å holde selskaper. Fru Greenhow ble arrestert, og ble holdt fengslet i Old Capitol Prison i 6 mnd før hun ble en del av av et fangebytte og fri.

Motivene for spioner og agenter på begge sider for å gå inn for jobben sin var mange, men hovedmotivet for de fleste var av patriotiske grunner. Noen hadde også hevnmotiver etter å ha mistet noen av sine kjære under krigen, mens andre gjorde tjeneste fordi de syntes det rett og slett var spennnede.

Menneskene som ble spioner var i hovedsak amatører med variert legning for å være akkurat spion, og flere kan skylde på å bli tatt av motparten p.g.a å ikke ha legning for å være det. Flere av de mest kjente hadde ikke legning for å være spion, og den egenskap som avslørte dem var at de ikke var diskrè nok. Den mest sagenomsuste av alle spioner under krigen var Belle Boyd,"The Southern Belle". Hun hadde en vane å skryte av sine bedrifter som i flere tilfeller stod i avisene ! Ja, du leste rett !... . Ikke rart denne damen ble tatt til fange 4 ganger !

De beste spionene vet vi enda lite om enn i dag, da det var få av disse som skrev sine memoarer etter krigens slutt. For historikere og andre interessenter i ettertid, så er det litt synd. På en annen side viser det proffesjonalisme å ikke å ha gjort det, og i sann "spionånd".

De fleste spioner under krigen holdt på med det som kalles "taktisk informasjonsinnhenting", og det er kort og godt informasjon som kan brukes innen 24 timer f.eks under eller like før et slag med en viss effekt for utfallet. Det var få spioner som leverte "strategisk informasjon", og det er informasjon som kan brukes over en lengre periode og gi store fordeler for krigens utfall. Et eksempel på dette er Unionens avsløring av kodespråket som Sørstatene brukte.

Problemet for begge parter i krigen var det var ingen sentrale organ på begge sider som tok seg av å ordne en etterretningstjeneste som var organisert og sentralisert. Dette gjorde det vanskelig å få et helhetsbilde for sentraladministrasjonene på begge sider. Det ble opprettet etterretnings-tjenester, men de opererte selvstendig, noe som var positivt og negativt.

Den positive siden var når en spionring var avslørt, så visste ikke disse om andre enn de mennesker som var knyttet til akkurat denne. Dermed kunne andre spionringer fortsette som før. Den negative var en ring kunne komme over informasjon som kunne brukes av andre enn dem de rappoterte til, og siden de ikke var sentralisert, så ble ikke disse informasjonene brakt videre.

Det mest vanlige var spioner tilknyttet forskjellige militærkommandører og armèer. Definisjonen spion kan deles opp i forskjellige titler med forskjellige oppgaver. Det var kurerer som leverte informasjonen, vi har speidere som hadde til oppgave å få oversikt over fiendens disposisjoner, vi har agenter som bar fiendens uniformer og infiltrerte leirene deres under korte eller lengre oppdrag, og spioner som jobbet i fiendens armè eller administrasjon under eget navn.

Utviklingen for spioner og etterretningstjenester under krigen

Under krigens gang, så kan vi dele krigen opp i to-deler etterretningsmessig for Sørstatene og Nordstatene. I og for seg, så følger dette linjene til den militære fremgangen for partene.

I begynnelsen av krigen var Sørstatene overlegen da det kom til informasjonsinnhenting om motstanderen, og det kom rett og slett av krigens fysiske kamparena, nemlig at den foregikk på "hjemmebane". Folk som bodde i områdene hvor kampene forgikk var patrioter, og meldte i fra om forflyttninger,antall og utstyr til nærmeste hærenhet.

Siden Sørstatene ikke hadde en fastlagt struktur administrasjonsmessig, så var dette ikke tilfelle i Washington. Der var all struktur på plass, og det gjorde informasjoninnhentingen lettere for sørstatsagenter og spioner. De visste rett og slett hvor de skulle lete og finne informasjon.

Nordstatene hadde sin organisering, og den fremste på denne tiden var Allan Pinkerton og hans dektektiver. Disse ble fort konvertert til Unionagenter da krigen brøt ut. Nå var det et problem som de ikke var oppmerksom på da, og det er forskjellen på å være dektektiv og agent/spion. Dette skulle bli katastrofalt den første tiden.

Et eksempel på akkurat det fikk Nordstatenes stjernespion erfare. Hans navn var Timothy Webster, Pinkerton og Union agent.

Webster hadde under tiden rett før og kort etter krigen brøt ut klart å kartlegge og infiltere sørstatsorganisasjoner med et vellykket resultat for administrasjonen i Washington. Under denne tiden ble han av alle ting rekruttert av administrasjonen i Richmond til å bli agent for dem, og fikk dermed full tilgang og tiltro til sensitive dokumenter og personer. Med andre ord hadde Webster kommet i en drømmesituasjon for en agent som plutselig hadde blitt spion.

Dektektiver rapporterer gjerne i person til sin overordnede med jevne mellomrom, men det gjør ikke en spion. En spion sender informasjon når han har den, og ikke ellers. Akkurat dette skulle bli fatalt for Webster. Etter en stund som spion i Richmond ble Webster syk, og ble sengeliggende en god stund. I Washington begynte nå Pinkerton å lure på hva Webster holdt på med, og gjorde en dødsynd da han bestemte seg for å sende to agenter ned til Richmond for å "se" etter ham.

Problemet for Pinkerton var han ikke hadde forstått spionasjens regler veldig godt. Agenter fra Sørstatene visste godt hvilken rolle Pinkerton og hans dektektiver hadde for Nordstatene, og hadde jo kartlagt hvem som var hans menn. Webster hadde ikke vært i Washington på en lang stund, så Sørstatsagenter hadde ingen anelse om hans status.

Da disse to Pinkerton agentene satte av sted til Richmond, hadde de et haleheng av Sørstatsagenter som fulgte med på veien. Da disse kom til byen tok jo de kontakt med andre Pinkerton agenter som visste hvor Webster var. Da disse to hadde besøkt Webster på sykeleie, ble de tatt og fengslet. Mistanke mot Webster begynte å vokse hos sørstatsadministrasjonen. Pinkerton agentene fikk sin dødsdom som unionspioner , og for å redde sitt eget skinn fortalte de alt de visste om Webster.

Det ble et rabalder i sørstatadministrasjonen da dette kom frem, for de forstod med èn gang hvilke tilganger han hadde hatt på informasjon.
Webster fikk selvfølgelig sin dødsdom, selv om Washington hadde uttrykkelig sendt melding om hvis den ble iverksatt ,ville en sørstatspion lide samme skjebne hos dem. Den 29.april 1862 ble han hengt til offentlig skue i Richmond. Han ble den første spion som ble hengt under krigen.

På denne dagen var det en voksen kvinne som stod og så på hva som skjedde, og denne damen skulle bli den beste spion og spionringsjef for Unionen i årene som kom. ( Etter hva historikere mener, var og er hun den beste spion USA har hatt gjennom alle tider) Hennes navn var Fru Van Lew.

Fru Van Lew kom fra det gamle aristokratiet i sørstatene, og det var kanskje det som reddet henne flere ganger under tidens løp, for det var få i Richmond som i det hele tatt skulle tro hun jobbet for fienden med stamtavlen hun kunne vise frem. Nå hadde det seg slik hun hadde studert i Nordstatene under sine ungdomsår, og blitt en iherdig motstander av slaveriet. Hun gav sine slaver frihet, og fler av disse sendte hun nordover for at de skulle få utdannelse. Det merkverdige var hennes tidligere slaver ble henne tro, og de skulle bli selve fundamentet for hennes spionring under krigen.

Nå var det som skrevet veldig få under krigen på begge sider som hadde noen anelse om hva etterretning og spioneri egentlig handlet om. men det virker som Fru Van Lew hadde en naturlig begavelse på dette området.

Det er kanskje på tide å utforske din ? 
Første oppgave blir å finne ut hvilke bravader hun gjorde under krigen... .

Under krigen kom det frem en rekke personer på begge sider som gjorde livet surt for motstanderen, og jeg vil du som en internettbruker skal finne informasjon om dem gjennom noen ledende spørsmål fra meg:

Sørstatspioner

 1. I sørstatene var det en mann som het Oberst William Norris. 
  Hva var det spesielle ved ham ?
 2. Under krigen var det et søstrepar fra sørstatene som hadde en uvanlig metode for å samle inn informasjon. Hva bestod den i ?
 3. Den mest sagenomsuste spion under krigen hadde tilnavnet "The Southern Belle", men hun foretrakk selv å kalles "The Cleopatra of Secssion" . Hva er hennes navn , og hva er tittelen på hennes bok ?
  Hvorfor ble hun så kjent forresten ?
  Du kan forresten finne boken hennes gratis på nettet.

Nordstatspioner

 1. Nordstatene hadde en spion og soldat som gikk under navnet "Franklin Thompson"Hva var hennes egentlige navn, og hva var hennes mest fantastiske forkledning ?
 2. Under krigen var det en soldat og offiser som het James Garfield, og han ble den første til å sentralisere informasjon fra forskjellige Unionhærførere. Hva er det amerikanerne husker ham best som ?
 3. Unionen hadde en spion som hadde et mellomnavn som er det samme som en cornflakes produsent i dag. Hva var hans mellomnavn, og hvilke bravader er han kjent for ? 

Tips når du søker: 
Tenk i engelske termer. Jeg har sjekket på nettet om dette lar seg gjennomføre, og du finner den informasjonen du skal ved å tenke litt... .
I din søken vil også komme over andre spioner på begge sider, og det er vel verdt å lese om dem også... .

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.