Slaget ved Balls Bluff 21.okt 1861

Major General George B.McClellan
Major General George B.McClellan

Major General George B. McClellan hadde sitt og stri med selv i Washington med oppbyggingen av unionstyrkene etter Bull Run. I et ledd i forsvaret av Washington ble styrker postet rundt om i nærliggende områder, og nabostaten Maryland var en av disse.

Ved Potomac River hadde nå Major General George B. McClellan plassert noen av sine styrker, og han var veldig oppsatt på å få oversikt over sørstatstyrkene som var i nærheten, da særlig ved byen Leesburg.

Han sendte en melding til sin kommanderende i området, General Charles P. Stone, om han kunne gjøre en liten "demostrasjon som kunne bevege Sørstatstyrkene i området". Responsen på dette ble at General Stone sente fire kompanier av 15th Massachusetts Regiment under Oberst Charles Devens til Harrison's Island for å styrke denne posisjonen.

Harrison's Island var lokalisert ved Potomac elven, like ved Ball's Bluff kystlinje. Stone beordret også en rekognoseringsgruppe av håndplukkede menn som skulle speide ved kystlinjen mot byen Leesburg.

Kaptein Chase Philbrick,som ikke hadde noen militær erfaring i det hele tatt, ble satt til å lede en gruppe på 20 menn fra kompani H til denne oppgaven.

Gruppen gikk til oppgaven med iver og entusiasme, og på veien mot Leesburg la Kaptein Philbrick merke til noe som så ut som en sørstatsleir med ca 30 telt. Dette var en illusjon, for det var egentlig høystakker som så ut som telt på lang avstand.

Kaptein Philbrick rapporterte sin observasjon til General Stone og som igjen beordret Oberst Devens kompanier å "utslette denne leieren". Dette gjorde Oberst Deven, men fant jo fort ut det var kun høystakker Kaptein Philbrick hadde sett. Uansett, så beordret General Stone Oberst Deven og hans styrker å bli der, mens han beordret flere tropper til stedet og plasserte alle under en ny kommandør, nemlig Oberst Edward Baker.

Nå var ikke sørstatstyrkene som var i nærheten helt uanfektet til den aktiviteten Unionen holdt på med i område, men holdt seg på noen kilometers avstand fra disse styrkene og observerte deres aktivitet.

Oberst Nathan
Oberst Nathan "Shanks" Evans - CSA

Sørstatstyrkene i område var under Oberst Nathan "Shanks" Evans. Han var en lur rev som forstod situasjonen unionstyrkene nå dro seg selv opp i, så han satt og ventet et passe antall unionstyrker hadde kommet seg over elveleiet før han skulle sette inn et angrep. Han visste unionstyrkene satte seg selv i en vanskelig posisjon, da retrettveien var over elven. Han la også merke til det lille antall av båter som ble brukt for overfart, noe som skulle bli katastrofalt for unionstyrkene dagen etter.

Selve slaget begynte på morgenkvisten den 21.oktober, og det var ikke for tidlig for Oberst Evans å gjøre akkurat det, for begge styrkene var omtrent like store i antall på tidspunktet.

Nå var det kamptrening som skulle være avgjørende for utfallet, da sørstatstyrkene hadde allerede vært i kamp flere ganger, mens unionstyrkene hadde sitt første intermetzzo på kamparenaen denne dagen.

Sørstatstyrkene klarte utover dagen å presse unionstyrken mot selve elveleiet. Selve knekken kom for unionstyrkene da Oberst Baker ble drept ca kl 16.30, og skapte kaos i unionrekkene. På sørstatsiden gav dette ekstra energi, og ikke lenge etter ble retrett blåst for unionstyrkene. Det ble et kaos uten like blandt unionsoldatene. Noen klarte å komme seg over med båter og drivlogger i elven, mens mange prøvde å svømme over. Dette resulterte i at mange druknet i forsøket, mens andre ble skutt ved elveleiet av sørstatsoldater som stod på fjellskrenten ned mot elven. Mange unionsoldater forstod at det var bedre å bli tatt til fange enn å dø i elven og overgav seg i løpet av kvelden.


Etterspill

Nå var ikke dette slaget en av de store i løpet av krigen, men etterspillet av den skulle få stor innvirkning på de neste årene.

Bakgrunnen for akkurat det lå i folkeopprøret som oppstod i Washington etter tapet, da særlig ettersom lik av soldater kom flytende gjennom hovedstaden. 

Det ble så mye rabalder at Kongressen måtte nedsette egen komitè for å undersøke saken. 
General Stone ble utpekt som syndebukk for det hele, og ble dømt og fengslet i New York for sin "blunder".

Nå i ettertid kan vi trygt si han ble en utpekt syndebukk for politikerne som ville stagge folke-opprøret.


Konsekvens

Utfallet av det hele ble at kommanderende unionoffiserer de neste årene ble veldig forsiktige i sine fremstøt for å ikke havne i samme situasjon.


Slagfakta

Slaget ved Balls Bluff

Sted : Maryland

Antall soldater
USA : 1720
CSA : 1706

Antall tap 
USA : 920
CSA : 155

Vinner : CSA